Alcadon Group – Årsredovisning 2016

Årsredovisning för Alcadon Group AB (publ) avseende räkenskapsåret 2016, se bifogad fil.

Årsredovisningen publiceras även på bolagets hemsida www.alcadongroup.se

För ytterligare information kontakta:

Alcadon Group AB

Pierre Fors, VD

Mobil: 070 717 77 91

E-post: pfh@alca.se

www.alcadongroup.se

Denna information är sådan information som Alcadon Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 mars 2017 kl. 08:00.