Delårsrapport januari – mars 2017

Stark inledning på 2017
  • Nettoomsättningen första kvartalet ökar med 82 % till 128,1 MSEK (70,3)
  • Rörelseresultatet efter avskrivningar ökar med 57 % till 14,1 MSEK (9,0)
  • Periodens resultat ökar med 56 % till 9,2 MSEK (5,9)
  • Resultatet per aktie för perioden 0,56 SEK (0,39*)
  • Soliditeten förbättras under kvartalet från 26,0 % till 30,1 %

* Räknat på 15 352 451 aktier, vilket var antalet innan förvärvet av DataConnect.


Stockholm den 25 april 2017

För ytterligare information kontakta:

Alcadon Group AB

Pierre Fors, VD

Mobil: 070 717 77 91

E-post: pfh@alca.se

www.alcadongroup.se

Denna information är sådan information som Alcadon Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2017 kl. 08:00.