Alcadon Group AB (publ) publicerar årsredovisning för 2022

Nu finns Alcadon Group AB (publ) Årsredovisning 2022 tillgänglig på bolagets hemsida

https://alcadongroup.se/investerare/finansiella-rapporter/

Stockholm den 24 mars 2023
 

Styrelsen Alcadon Group AB