Leider ist der Eintrag nur auf Schwedisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern.

Ansvarig för insynsregistret på Alcadon Group AB (publ):

Niklas Svensson, CFO

Telefon: +46 707 74 40 30

Läs mer på http://www.nasdaqomxnordic.com/firstnorth/

En kort sammanfattning av reglerna

  • Personer i ledande ställning och dess närstående är skyldiga att anmäla sina innehav och ändringar på finansinspektionens hemsida. Se http://www.fi.se/sv/marknad/rapportering/insynshandel/
  • Samtliga aktierelaterade instrument skall anmälas.
  • Anmälan beträffande köp och försäljning skall göras inom tre arbetsdagar efter affärsdagen.
  • Personer i ledande ställning får inte köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument i bolaget under trettio dagar före en delårsrapport eller bokslutskommuniké släppts offentlig för marknaden.