Alcadon Group har beslutat om en riktad apportemission om 987.694 aktier som en del av betalningen för förvärvet av brittiska Networks Centre

Alcadon Group har beslutat om en riktad apportemission om 987.694 aktier som en del av betalningen för förvärvet av brittiska Networks Centre Holding Company Ltd och dess dotterbolag i Storbritannien och Nederländerna

Som tidigare offentliggjorts i pressmeddelande den 10 augusti 2022 har Alcadon Group AB (”Alcadon”) ingått ett bindande avtal om förvärv av samtliga aktier i det brittiska bolaget Networks Centre Holding Company Ltd och dess dotterbolag (”NWC”) med planerat tillträde den 17 augusti 2022. En del av köpeskillingen erläggs genom apportemission av aktier i Alcadon motsvarande 72.400.913 SEK. Styrelsen har mot grundval av detta idag beslutat om en riktad nyemission av 987.694 aktier i Alcadon Group AB varav huvudägaren Duncan Lindsay med närstående erhåller 631.477 aktier och övriga nio aktieägare 356.217 aktier till teckningskursen 73,30 SEK per aktie. Antal aktier i Alcadon Group AB efter genomförd emission ökar från 19.625.129 till 20.612.823.

Stockholm den 17 augusti 2022

För ytterligare information kontakta:

Alcadon Group AB

Sonny Mirborn, VD

Mobil: +46 70 639 50 92

E-post: smi@alca.se

www.alcadongroup.se

Certified Adviser: Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (SKMG)

Telefonnummer: +46 11 323 07 32

E-post: ca@skmg.se

Om Alcadon Group AB

Alcadon bedriver verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland och Benelux. Alcadon har sedan starten 1988 etablerat sig som en ledande leverantör av produkter och system inom data- och telekommunikation.

Alcadon Group AB (publ), 559009-2382, Segelbåtsvägen 7, 112 64 Stockholm, Sweden

Tel: 08-657 36 00  E-post: info@alca.se     webb: www.alcadongroup.se

 Alcadon Group has decided on a directed non-cash issue of 987,694 shares as part of the payment for the acquisition of UK-based Networks Centre
 Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2022