Alcadon vinner projekt inom Kommersiella Fastigheter i Norge med ett förväntat värde om ca 13 MNOK

Alcadons norska dotterbolag Alcadon AS har, tillsammans med Bravida, vunnit ett projekt till Forsvarsbygg inom Kommersiella Fastigheter till ett uppskattat värde om ca 13 MNOK.

”Det är med stor glädje vi ser att vårt samarbete med Bravida lyckas väl. Prestigeprojektet inom försvarsindustrin är ett gott exempel på när detta samarbete resulterar i ett konkurrenskraftigt erbjudande där kraven är stora avseende kvalité och servicenivå.”

Rolf Gaalaas, Filialsjef Oslo

Avtalet har inte någon väsentlig finansiell påverkan på Alcadon.

Stockholm den 3 september 2021

För ytterligare information kontakta:

Alcadon Group AB

Sonny Mirborn, VD

Mobil: +46 70 639 50 92

E-post: smi@alca.se

www.alcadongroup.se

Certified Adviser: Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (SKMG)

Telefonnummer: +46 11 323 07 32

E-post: ca@skmg.se

Om Alcadon Group AB

Alcadon bedriver verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Tyskland. Alcadon har sedan starten 1988 etablerat sig som en ledande leverantör av produkter inom data- och telekommunikation i Skandinavien. Alcadon AB finns idag representerade med kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg och Örebro samt dotterbolaget Alcadon AS i Oslo, Sandefjord, Hamar, Bergen samt Mosjoen i Norge. Vidare finns Alcadon representerat genom sitt danska dotterbolag Alcadon ApS (tidigare 6X International) i Danmark och Alcadon GmbH i Tyskland. Bolaget har även försäljningsrepresentanter i Finland. 

Alcadon Group AB (publ), 559009-2382, Segelbåtsvägen 7, 112 64 Stockholm, Sweden

Tel: 08-657 36 00  E-post: info@alca.se     webb: www.alcadongroup.se

 Valberedning för Alcadon Group AB inför årsstämman 2022
 Förtydligande avseende pressmeddelande sänt kl. 17.47 den 1 september 2021 angående riktad nyemission i Alcadon Group