Förtydligande avseende pressmeddelande sänt kl. 17.47 den 1 september 2021 angående riktad nyemission i Alcadon Group

Alcadon vill med detta pressmeddela förtydliga informationen i pressmeddelande avseende riktad nyemission i Alcadon Group som skickades ut kl. 17.47 den 1 september 2021 (https://news.cision.com/se/alcadon-group-ab/r/alcadon-group-gor-nyemission-av-aktier-och-tillfors-28-850-000-kronor,c3408401).

Emissionen syftar till att finansiera bolagets fortsatta förvärv och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda aktieägarbasen med en för bolaget strategiskt viktig aktieägare. Styrelsen har också gjort bedömningen att en riktad emission i enlighet med bemyndigandet från bolagsstämman är ett tids- och kostnadseffektivt sätt att få in likvid till bolaget. Teckningskursen uppgår till 57,70 kronor per aktie, vilket motsvarar en rabatt om cirka 1,2 procent mot stängningskursen den 1 september 2021 på Nasdaq First North Growth Market. Teckningskursen har fastställts genom förhandling på armlängds avstånd mellan Bolaget och investeraren och Bolagets styrelse bedömer att teckningskursen är marknadsmässig.

Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer Consensus Asset Management genom fonderna Consensus Småbolag med 338 278 aktier och Consensus Sverige Select med 161 722 aktier.

Stockholm den 2 september 2021

För ytterligare information kontakta:

Alcadon Group AB

Sonny Mirborn, VD

Mobil: +46 70 639 50 92

E-post: smi@alca.se

www.alcadongroup.se

Certified Adviser: Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (SKMG)

Telefonnummer: +46 11 323 07 32

E-post: ca@skmg.se

Om Alcadon Group AB

Alcadon bedriver verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Tyskland. Alcadon har sedan starten 1988 etablerat sig som en ledande leverantör av produkter inom data- och telekommunikation i Skandinavien. Alcadon AB finns idag representerade med kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg och Örebro samt dotterbolaget Alcadon AS i Oslo, Sandefjord, Hamar, Bergen samt Mosjoen i Norge. Vidare finns Alcadon representerat genom sitt danska dotterbolag Alcadon ApS (tidigare 6X International) i Danmark och Alcadon GmbH i Tyskland. Bolaget har även försäljningsrepresentanter i Finland. 

Alcadon Group AB (publ), 559009-2382, Segelbåtsvägen 7, 112 64 Stockholm, Sweden

Tel: 08-657 36 00  E-post: info@alca.se     webb: www.alcadongroup.se

 Alcadon vinner projekt inom Kommersiella Fastigheter i Norge med ett förväntat värde om ca 13 MNOK
 Alcadon Group gör nyemission av aktier och tillförs 28.850.000 kronor