Alcadon tecknar avtal med Deutsche Glasfaser till ett uppskattat värde om 20 MEUR per år

Alcadon tecknar avtal med Deutsche Glasfaser, en ledande tysk leverantör av FTTH, om leverans av produkter för utbyggnaden av FTTH i Tyskland till ett uppskattat värde om 20 MEUR per år

Alcadon har genom sitt tyska dotterbolag, Alcadon GmbH, tecknat kontrakt på 3+1 år för leverans av fiberoptiskt material inom FTTH-utrullningen (Fiber-To-The-Home) med Deutsche Glasfaser. Det inkluderar leveranser till alla underentreprenörer till Deutsche Glasfaser för utrullningen av FTTH-nätverket. Leveranserna förväntas påbörjas i december 2021. Kontraktets uppskattade värde med Deutsche Glasfaser är 20 miljoner euro per år.

Om Deutsche Glasfaser

Deutsche Glasfaser-koncernen planerar, bygger och driver främst direkta operatörsöppna fiberanslutningar för privata hushåll och företag. De har åtagit sig att tillhandahålla bredband till landsbygden i hela Tyskland inom privat sektor. Genom innovativa planerings- och konstruktionsmetoder implementerar Deutsche Glasfaser FTTH-nätverksanslutningar snabbt och kostnadseffektivt i nära samarbete med lokala myndigheter – även inom ramen för befintliga finansieringsprogram för rikstäckande bredbandsutvidgning. År 2020 grundade de erfarna fiberoptiska investerarna EQT och OMERS, som gemensamma ägare, företagsgruppen genom att slå samman nätleverantörerna inexio och Deutsche Glasfaser.

”Det är med stor glädje vi kan dra slutsatsen att Alcadons erbjudande på den tyska marknaden anses vara konkurrenskraftigt av en av de ledande aktörerna i Tyskland. Alcadon har genom 6X International och Alcadon GmbH på kort tid lyckats bygga upp en betydande närvaro och ett mycket gott rykte i Tyskland inom FTTx. Alcadon Group gör nu ansträngningar för att öka sin närvaro betydligt i Tyskland de närmaste åren."

Sonny Mirborn, VD för Alcadon Group

 

Stockholm den 11 augusti 2021

Denna information är sådan som Alcadon Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-08-11 18:19 CET.

För ytterligare information kontakta:

Alcadon Group AB

Sonny Mirborn, VD

Mobil: +46 70 639 50 92

E-post: smi@alca.se

www.alcadongroup.se

Certified Adviser: Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (SKMG)

Telefonnummer: +46 11 323 07 32

E-post: ca@skmg.se

Om Alcadon Group AB

Alcadon bedriver verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Tyskland. Alcadon har sedan starten 1988 etablerat sig som en ledande leverantör av produkter inom data- och telekommunikation i Skandinavien. Alcadon AB finns idag representerade med kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg och Örebro samt dotterbolaget Alcadon AS i Oslo, Sandefjord, Hamar, Bergen samt Mosjoen i Norge. Vidare finns Alcadon representerat genom sitt danska dotterbolag 6X International i Danmark och Alcadon GmbH i Tyskland. Bolaget har även försäljningsrepresentanter i Finland. 

Alcadon Group AB (publ), 559009-2382, Segelbåtsvägen 7, 112 64 Stockholm, Sweden

Tel: 08-657 36 00  E-post: info@alca.se     webb: www.alcadongroup.se

 Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2021
 Alcadon har nyligen säkrat sitt 10:e FTTH-projekt i Tyskland till ett värde av 1 MEUR