Bokslutskommuniké januari – december 2017

Stark avslutning på historiskt år för Alcadon

Fjärde kvartalet 2017

· Nettoomsättningen ökar med 133 % till 183,2 (78,5) MSEK, varav organisk tillväxt 44 %
· Rörelseresultatet efter avskrivningar ökar med 178 % till 23,5 (8,4) MSEK
· Periodens resultat ökar med 216 % till 16,6 (5,3) MSEK
· Resultat per aktie 1,01 (0,34) SEK
· Soliditeten förbättras från 33 % till 39 %

Helåret 2017

· Nettoomsättningen ökar med 103 % till 579,9 (285,2) MSEK, varav organisk tillväxt 29 %
· Rörelseresultatet efter avskrivningar ökar med 106 % till 71,5 (34,8) MSEK
· Periodens resultat ökar med 117 % till 48,6 (22,4) MSEK
· Resultat per aktie 2,98 (1,46) SEK
· Soliditeten förbättras från 26 % till 39 %
· Styrelsen föreslår en utdelning om 0,50 SEK per aktie för 2017

Stockholm den 23 februari 2018

För ytterligare information kontakta:

Alcadon Group AB

Pierre Fors, VD 

Mobil: 070 717 77 91

E-post: pfh@alca.se 

www.alcadonstaging.keplerhosting.cloud

Denna information är sådan information som Alcadon Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2018 kl. 08:00.

 Kallelse till årsstämma i Alcadon Group AB (publ) den 25 april 2018
 Alcadon har utsetts som rekommenderad distributörspartner till Wesco Distribution för den nordiska marknaden.