Alcadon har utsetts som rekommenderad distributörspartner till Wesco Distribution för den nordiska marknaden.

Alcadon AB har ingått avtal med WESCO Distribution International Ltd. och blir rekommenderad distributörspartner i Norden. WESCO är ett internationellt ledande Fortune 500 företag inom industri och kommunikation, underhåll, reparation och operations (MRO) och OEM-produkter samt byggmaterial och avancerade supply chain management och logistiktjänster.

Alcadon kommer att, inom området dataprodukter, fungera som representant för WESCO till internationella företag med målsättningen att expandera sina verksamheter i de nordiska länderna.

Vi är stolta över att få detta förtroende och hoppas kunna vara med i framtida datahallsbyggnationer och andra projekt tillsammans med WESCO och deras internationella kunder.

För ytterligare information kontakta

Alcadon Group AB

Pierre Fors, CEO 

Mobil: 070 717 77 91

E-post: pfh@alca.se 

www.alcadonstaging.keplerhosting.cloud 

Denna information är sådan information som Alcadon Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6/11 2017 kl. 08:00.

 Alcadon AB tillsätter vice VD
 Institutioner köper aktier i Alcadon Group