Alcadon Group – Årsredovisning 2016

Årsredovisning för Alcadon Group AB (publ) avseende räkenskapsåret 2016, se bifogad fil.

Årsredovisningen publiceras även på bolagets hemsida www.alcadonstaging.keplerhosting.cloud

För ytterligare information kontakta:

Alcadon Group AB

Pierre Fors, VD

Mobil: 070 717 77 91

E-post: pfh@alca.se

www.alcadonstaging.keplerhosting.cloud

Denna information är sådan information som Alcadon Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 mars 2017 kl. 08:00.

 Delårsrapport januari - mars 2017
 Kallelse till årsstämma i Alcadon Group AB (publ) den 25 april 2017