Alcadon Group ABs Teckningsoptionsprogram 2017/2020 har fulltecknats

Det teckningsoptionsprogram som Alcadon Group ABs extra bolagsstämma beslutade om den 28 november 2016 har fulltecknats.

30 anställda i koncernen har tillsammans förvärvat 100.000 st. teckningsoptioner vilka ger de anställda rätt att i januari 2020 nyteckna totalt 100.000 st. aktier i Alcadon Group till priset 40,44 kronor per aktie. Marknadsvärderingen av teckningsoptionerna har gjorts med hjälp Black&Scholes värderingsmodell. Programmet innebär en utspädning om 0,6 procent beräknat på de 16.352.451 aktier som finns i bolaget efter den apportemission som genomfördes i samband med förvärvet av DataConnect Norden AB.

Pierre Fors VD i Alcadon Group kommenterar: ”Det är väldigt inspirerande och kul att i princip samtliga anställda i Alcadon Group nu har ett ägarintresse i bolaget antingen genom aktier eller genom det nu lanserade teckningsoptionsprogrammet. Jag ser det som en betydande tillgång i vår fortsatta utveckling”

För ytterligare information kontakta:

Alcadon Group AB

Pierre Fors, VD

Mobil: 070 717 77 91

E-post: pfh@alca.se

www.alcadonstaging.keplerhosting.cloud

Denna information är sådan information som Alcadon Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 januari 2017 kl 15:00 CET. 

 Bokslutskommuniké januari - december 2016
 Alcadon Group har fullföljt förvärvet av DataConnect