Alcadon förvärvar xSiCute och kompletterar koncernens kunderbjudande

Alcadon Group AB (publ) (”Alcadon”) har idag, den 3 maj, genom det helägda dotterbolaget Networks Centre Holding Company Ltd förvärvat xSiCute Limited. xSiCute är en brittisk tillverkare av koppar- och fiberoptiska kablage och kundanpassade komponentlösningar. Bolaget förvärvas från Networks Centres tidigare huvudägare Duncan Lindsay och James Reid.

Genom XSiCute får Alcadon tillgång till in-house tillverkning som kan anpassas till specifika kundprojekt och kundlösningar.
xSiCute har idag ett nära samarbete med Networks Centre och kommer att komplettera vårt erbjudande i Europa.

  • XSiCute har 7 anställda med en omsättning för räkenskapsåret 1 april 2023 – 31 mars 2024 om cirka 300 KGBP och en rörelseförlust om cirka 80 KGBP.
  • Köpet av bolaget uppgår till 1 GBP för aktierna samt återbetalning av aktieägarlån i xSicute om 189 KGBP.

Förvärvet har ingen väsentlig påverkan på Alcadons resultat och finansieras med befintliga likvida medel.

”Förvärvet av xSiCute stärker koncernens förmåga att leverera kundspecifika lösningar inom nätverksinfrastruktur och kompletterar koncernens erbjudande på ett bra sätt. Tillgång till egen nischproduktion kompletterar distributionsaffären och är helt i linje med vår strategi. Affären är även skalbar och kan nyttjas på flera geografiska marknader. I och med förvärvet erbjuder Alcadon-koncernen idag kundanpassad produktion i Danmark och Storbritannien kombinerat med outsourcad produktion hos samarbetspartners för längre serier.”

Sonny Mirborn,
VD, Alcadon Group AB