Alcadon Group AB (publ) publicerar årsredovisning för 2022

Nu finns Alcadon Group AB (publ) Årsredovisning 2022 tillgänglig på bolagets hemsida

https://alcadongroup.se/investerare/finansiella-rapporter/

Stockholm den 24 mars 2023
 

Styrelsen Alcadon Group AB

För ytterligare information kontakta:

Alcadon Group AB

Sonny Mirborn, VD

Mobil: +46 70 639 50 92

E-post: smi@alca.se

www.alcadongroup.se

Certified Adviser: Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (SKMG)

Telefonnummer: +46 11 323 07 32

E-post: ca@skmg.se

Om Alcadon Group AB

Alcadon bedriver verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Storbritannien och Benelux. Alcadon har sedan starten 1988 etablerat sig som en ledande leverantör av produkter och system inom data- och telekommunikation.

Alcadon Group AB (publ), 559009-2382, Segelbåtsvägen 7, 112 64 Stockholm, Sweden

Tel: 08-657 36 00  E-post: info@alca.se     webb: www.alcadongroup.se

 Alcadon Group AB (publ) publishes annual report for 2022
 Alcadon Group AB terminates incentive programme