Alcadon tecknar ett femårigt ramavtal med Fiberklaar i Belgien

Alcadon har genom sitt belgiska dotterbolag Alcadon B.V. tecknat ett femårigt ramavtal med Fiberklaar, en nätverksoperatör som installerar FTTH (Fiber-To-The-Home) i regionen Flandern i Belgien, för leverans av fiberoptiskt material för FTTH-utbyggnad. Med hjälp av underleverantörer har Fiberklaar börjat bygga ett öppet optiskt fibernät för offentliga telekommunikationstjänster i Flandern och har som mål att ansluta 1,5 miljoner hushåll och småföretag före utgången av 2028. Volymerna enligt ramavtalet uppgår till cirka 16 miljoner euro fram till 2027. Materialinköp kräver att separata avtal tecknas direkt med underleverantörerna. Projekten förväntas huvudsakligen starta 2024 och kommer att innebära en viss lageruppbyggnad under 2023.

”Vår europeiska expansion började med förvärvet av 6X International i Danmark och har visat sig vara framgångsrik. Att ta sig in på Beneluxmarknaden har varit en strategisk prioritering för Alcadon Group och en marknad av stort intresse inom vår bransch. Vi tackar Fiberklaar för deras förtroende för oss.”

Sonny Mirborn
VD Alcadon Group

Om Fiberklaar

Fiberklaar är ett joint venture mellan EQT Infratructures och Proximus, den största belgiska teleoperatören, och grundades 2021. Fiberklaar har åtagit sig att bygga ut ett storskaligt FTTH-nät med öppen tillgång som kommer att ge fibertillgång till 1,5 miljoner hushåll och småföretag i den flamländska regionen i Belgien före utgången av 2028. Internetleverantörer kan erbjuda sina tjänster till slutkunder via Fiberklaars öppna optiska fibernät.

Stockholm den 22 februari 2023

Denna information är sådan som Alcadon Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-22 18:17 CET.

För ytterligare information kontakta:

Alcadon Group AB

Sonny Mirborn, VD

Mobil: +46 70 639 50 92

E-post: smi@alca.se

www.alcadongroup.se

Certified Adviser: Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (SKMG)

Telefonnummer: +46 11 323 07 32

E-post: ca@skmg.se

Om Alcadon Group AB

Alcadon bedriver verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Storbritannien och Benelux. Alcadon har sedan starten 1988 etablerat sig som en ledande leverantör av produkter och system inom data- och telekommunikation.

Alcadon Group AB (publ), 559009-2382, Segelbåtsvägen 7, 112 64 Stockholm, Sweden

Tel: 08-657 36 00  E-post: info@alca.se     webb: www.alcadongroup.se

 Alcadon signs 5-year framework agreement with Fiberklaar in Belgium
 Year-end report 1 January – 31 December 2022