Anställda tecknar sig för teckningsoptioner

Utifrån årsstämmans beslut om emission av teckningsoptioner 2022/2025, inom ramen för ett incitamentsprogram till anställda i Bolagets koncern, har idag 19 anställda fulltecknat sig för teckningsoptioner.

För fullständiga villkor hänvisas till protokoll från årsstämman på bolagets hemsida.

Stockholm den 2 maj 2022

För ytterligare information kontakta:

Alcadon Group AB

Sonny Mirborn, VD

Mobil: +46 70 639 50 92

E-post: smi@alca.se

www.alcadongroup.se

Certified Adviser: Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (SKMG)

Telefonnummer: +46 11 323 07 32

E-post: ca@skmg.se

Om Alcadon Group AB

Alcadon bedriver verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Belgien och Nederländerna. Alcadon har sedan starten 1988 etablerat sig som en ledande leverantör av produkter inom data- och telekommunikation i Skandinavien. Alcadon AB finns idag representerade med kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg och Örebro samt dotterbolaget Alcadon AS i Oslo, Sandefjord, Hamar, Bergen samt Mosjoen i Norge. Vidare finns Alcadon representerat genom sina dotterbolag Alcadon ApS i Danmark, Alcadon GmbH i Tyskland, 6X International BV i Belgien och Alcadon B.V. i Nederländerna. Bolaget har även försäljningsrepresentanter i Finland.

Alcadon Group AB (publ), 559009-2382, Segelbåtsvägen 7, 112 64 Stockholm, Sweden

Tel: 08-657 36 00  E-post: info@alca.se     webb: www.alcadongroup.se

 Alcadon Group tecknar avtal om förvärv av brittiska Networks Centre Holding Company Ltd och dess dotterbolag i Storbritannien och Nederländerna
 Kommuniké från årsstämma i Alcadon Group AB (publ) den 22 april 2022