Alcadon ingår nytt exklusivt avtal på 3+1 år med Norlys i Danmark med bedömd årlig försäljning om 30-35 MDKK

Alcadons danska dotterbolag, 6X International, har ingått ett nytt exklusivt leverantörsavtal med Norlys i Danmark för leveranser av nätverksmateriel med ett uppskattat årligt försäljningsvärde om ca 30-35 MDKK. Avtalet löper över 3+1 år. Avtalet är en förlängning av ett befintligt avtal där Alcadon ingår i en ambitiös FTTH-lansering i samarbete med Commscope som leverantör och Norlys som slutkund. Avtalet träder i kraft från augusti 2021. Norlys är Danmarks största leverantör av el och telekom med cirka 1,5 miljoner kunder och över 2 500 anställda.

Stockholm den 2 juli 2021

För ytterligare information kontakta:

Alcadon Group AB

Sonny Mirborn, VD

Mobil: +46 70 639 50 92

E-post: smi@alca.se

www.alcadongroup.se

Certified Adviser: Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (SKMG)

Telefonnummer: +46 11 323 07 32

E-post: ca@skmg.se

Om Alcadon Group AB

Alcadon bedriver verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Tyskland. Alcadon har sedan starten 1988 etablerat sig som en ledande leverantör av produkter inom data- och telekommunikation i Skandinavien. Alcadon AB finns idag representerade med kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg och Örebro samt dotterbolaget Alcadon AS i Oslo, Sandefjord, Hamar, Bergen samt Mosjoen i Norge. Vidare finns Alcadon representerat genom sitt danska dotterbolag 6X International i Danmark och Alcadon GmbH i Tyskland. Bolaget har även försäljningsrepresentanter i Finland. 

Alcadon Group AB (publ), 559009-2382, Segelbåtsvägen 7, 112 64 Stockholm, Sweden

Tel: 08-657 36 00  E-post: info@alca.se     webb: www.alcadongroup.se

 Alcadon har nyligen säkrat sitt 10:e FTTH-projekt i Tyskland till ett värde av 1 MEUR
 Alcadon ingår nytt exklusivt avtal på 3+1 år med Norlys i Danmark med bedömd årlig försäljning om 30-35 MDKK