Alcadons produkter och system utgör infrastrukturen bakom samhällets digitalisering

Mängden data i samhället ökar kraftigt, vilket drivs av och påverkar IoT, framväxten av datacenter, smarta fastigheter och industriautomation. Alcadon Group har varit en viktig del av alla teknologiska skiften som skett inom nätverksinfrastruktur sedan mitten på 1990-talet och bidrar idag till en kravspecifikation och certifiering som skall garantera kvaliteten i framtidens kommunikationsnät för fastigheter, efter uppdrag av oberoende branschorganisationer.

Efterhand som samhällets digitalisering sker i allt snabbare takt förändras även kraven på underliggande system och nätverksinfrastruktur, faktorer som är essentiella för fungerande datakommunikation.

– Vi är marknadsledare i premiumsegmentet när det gäller nätverksinfrastruktur som helhet. Med andra ord kan man säga att vi befinner oss bakom de bolag som ofta framställs som vinnare i samhällets digitalisering, säger Sonny Mirborn, vd och koncernchef för systemleverantören Alcadon Group AB.

När det handlar om digitalisering nämns ofta de stora jättarna, vilket gör det lätt att glömma bort den oumbärliga infrastruktur som ligger till grund för deras framgångar. Alcadon arbetar med systemlösningar och produkter för nätverksinfrastruktur och datakommunikation, alltså de ramverk som övrig digitalisering vilar på.

– Våra system syns generellt sett inte. De är baserade på fiberkabel och kopparkabel med tillbehör som routrar och switchar som gör att data kan överföras effektivt i sjukhus, kontor, bostäder, datacenter och även mellan städer och fastigheter. På så vis kan våra kunder vara säkra på att all data överförs effektivt och utan störningar. Det inkluderar allt från att maskiner kan kommunicera med varandra i fabriker till att bostäder både blir smarta och säkra, berättar Sonny.

God utveckling 2020

Alcadon hade ett tufft 2019, då bredbandsutrullningen i Sverige saktades ner när utrullningen nådde landsbygden, men uppvisade trots utvecklingen en god och stabil lönsamhet vilket varit fallet sedan Alcadons grundande 1988. Året ägnades åt att effektivisera verksamheten som växt snabbt via förvärv, reducera kostnadsmassan och förstärka flera funktioner för att kunna ta nästa kliv framåt. Arbetet har redan gett resultat; under 2020 har den underliggande vinsttillväxten varit stark, med cirka 35% ökning av rörelseresultatet under första halvåret och ett kassaflöde som ökat från -10 till +27 Mkr med en stabil försäljning. Den långsiktiga efterfrågan på digitala lösningar, och därmed en tillförlitlig nätverksinfrastruktur, har påverkats positivt under de senaste månadernas samhällsutveckling med bland annat ökat distansarbete vilket bör gynna aktörer som Alcadon.

Stärker sin kompetensprofil

Sonny är övertygad om att system och lösningar för nätverksinfrastruktur och datakommunikation har en spännande framtid, bland annat på grund av större investeringar inom digitalisering i både fastigheter och samhälle som helhet. Mycket av bredbandsutbyggnaden i Norden återstår för att nå regeringens bredbandsmål, vilket talar för en god marknad under flera år framöver. Utbyggnaden av 5G är också nödvändig för att bevara regionens industriella konkurrenskraft och möta konsumentkrav och kommer att innebära en mycket intressant marknad framöver. Genom Alcadons exponering mot flera intressanta tillväxtsegment som Datacenter, Industriell automation och 5G håller man sig
á jour med marknadsutvecklingen som präglas av megatrender såsom IoT, Industri 4.0, Smarta hem och ett alltmer uppkopplat samhälle. Dessutom fortsätter det strategiska arbete med att utveckla organisationen som påbörjades 2019.

– Vi har nyligen uppdaterat både koncernledning och styrelse, med medlemmar som har lång erfarenhet både av Alcadon, av branschen som helhet och av förvärv. Sammantaget har vår koncernledning över 100 års kombinerad erfarenhet av nätverksinfrastruktur. Vi har även kunnat stärka vår styrelses industriella kompetensprofil genom rekrytering av Marie Ygge och Lars Engström, vilka har erfarenhet från Microsoft, IBM, Sandvik, BE Group, Atlas Copco och Munters. I den fas koncernen står idag, där vi gör offensiva satsningar, skapar ett starkare bolag rustat för framtiden och planerar för en förvärvsbaserad tillväxt, behöver vi gedigen industriell kompetens i både styrelse och ledning vilket vi idag har.  
Vi blickar mot framtiden med största tillförsikt, avslutar Sonny.

FAKTA

 • Grundat 1988
 • Cirka 500 Mkr i omsättning i Sverige och Norge primärt
 • Cirka 60 anställda
 • Utvecklar och distribuerar system och produkter för professionell nätverksinfrastruktur/datakommunikation inom fastigheter samt mellan fastigheter och städer
 • Partnerskap med världsledande tillverkare samt egen produktutveckling
 • Egenutvecklade system står för >30 % av omsättningen och systemet ECS (European Cabling System) lanserades för snart 30 år sedan och >4000 installatörer är idag certifierade installatörer av ECS
 • Har idag cirka 2 800 aktiva kunder, varav många varit kunder i över 20 år
 • Små- och medelstora installatörer utgör största andelen men även datacenter, operatörer, stadsnät och byggbolag finns bland kunderna
 • Medverkat i samtliga teknikskiften i marknaden för nätverksinfrastruktur sedan mitten på 90-talet
 • Aktiv förvärvsbaserad tillväxt sedan börsnoteringen 2016
 • Satsningar idag bland annat inom Datacenter, 5G, Industriautomation och Bostadsnät