Sonny Mirborn tillträder som VD och Koncernchef i Alcadon Group AB

Sonny Mirborn tillträder idag som VD och Koncernchef i Alcadon Group AB samt köper 240.000 teckningsoptioner i enlighet med beslut från extra bolagsstämman den 10 juli 2019

Jonas Mårtensson, styrelseordförande i Alcadon Group AB: ”Styrelsen välkomnar Sonny samtidigt som vi vill tacka Pierre Fors som efter 19 mycket framgångsrika år som VD i Alcadon nu kommer fortsätta i bolaget styrelse. Alcadon har under åren med Pierre som VD utvecklats till en ledande nischdistributör med god lönsamhet inom nätverk för kommunikation i Sverige och Norge.”

Pierre Fors, avgående VD: ”Jag vill tacka alla fantastiska medarbetare inom Alcadon som jag har haft förmånen att arbeta tillsammans med under mina totalt 26 år i företaget. Jag ser nu fram emot att från min roll i styrelsen stötta Alcadon i den fortsatta utvecklingen och expansionen under många år framöver”.

11 juli 2019

För mer information:

Jonas Mårtensson, styrelseordförande

Mobil 070 6079335

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 juli 2019 kl. 08:00.

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB

Telefonnummer: +46 8-463 83 00

E-post: certifiedadviser@penser.se 

 Delårsrapport januari - juni 2019
 Kommuniké från extra bolagsstämma i Alcadon Group AB (publ) den 10 juli 2019