Delårsrapport januari – september 2016 Alcadon Group AB

Alcadon levererar ett stabilt Q3.

Resultatet per aktie för perioden januari – september 1,12 SEK.

Alcadon Group totala omsättning uppgick januari – september till 206,7 MSEK.

Rörelseresultat för koncernen (EBIT) januari – september blev 26,3 MSEK.

Periodens resultat januari – september uppgick till 17,1 MSEK.

Resultatet per aktie för perioden juli – september 0,26 SEK.

Alcadon Group totala omsättning uppgick juli – september till 64,7 MSEK.

Rörelseresultat för koncernen (EBIT) juli – september blev 7,9 MSEK.

Periodens resultat juli – september uppgick till 4,0 MSEK.

Stockholm den 27 oktober 2016

För ytterligare information kontakta:

Alcadon Group AB
Pierre Fors, VD
Mobil: 070 717 77 91
E-post: pfh@alca.se
www.alcadonstaging.keplerhosting.cloud
Denna information är sådan information som Alcadon Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2016 kl. 08:00.

 Alcadon förvärvar DataConnect
 Alcadon Group tidigarelägger offentliggörande av delårsrapporten januari – september till torsdagen den 27 oktober 2016.