Alcadon Group har beslutat om en riktad apportemission om 981.780 aktier som en del av betalningen för förvärvet av danska 6X International ApS och dess tyska dotterbolag 6X International GmbH

Som tidigare offentliggjorts i pressmeddelande den 28 december 2020 har Alcadon Group AB (”Köparen”) ingått ett bindande avtal med Susanne Stengade Holding Aps (”Säljaren”) om förvärv av samtliga aktier i det danska bolaget 6X International ApS och dess tyska dotterbolag 6X International GmbH med planerat tillträde den 7 januari 2021. En del av köpeskillingen erläggs genom apportemission av aktier i Alcadon motsvarande 20 MDKK. Styrelsen har mot grundval av detta idag beslutat om en riktad nyemission av 981.780 aktier i Alcadon Group AB till Susanne Stengade Holding Aps till teckningskursen 27,89 SEK per aktie. Antal aktier i Alcadon Group AB efter genomförd emission ökar från 16.859.246 till 17.841.026.

Stockholm den 6 januari 2021
  

För ytterligare information kontakta:
Alcadon Group AB
Sonny Mirborn, VD
Mobil: +46 70 639 50 92
E-post:
smi@alca.se
www.alcadongroup.se

Certified Adviser: Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefonnummer: +46 11 323 07 32
E-post:
ca@skmg.se
  

Om Alcadon Group AB
Alcadon bedriver verksamhet i Sverige och Norge. Alcadon AB har sedan starten 1988 etablerat sig som en ledande leverantör av produkter inom data- och telekommunikation i Skandinavien. Alcadon AB finns idag representerade med kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg och Örebro samt dotterbolaget Alcadon AS i Oslo, Sandefjord, Hamar, Bergen samt Mosjoen i Norge. Bolaget har även försäljningsrepresentanter i Danmark och Finland.
Alcadon Group AB (publ), 559009-2382, Segelbåtsvägen 7, 112 64 Stockholm, Sweden
Tel: 08-657 36 00 E-post: info@alca.se     webb: www.alcadongroup.se