Alcadon Group tecknar avtal om förvärv av danska 6X International ApS och dess tyska dotterbolag 6X International GmbH

Alcadon Group AB (”Alcadon”) har idag, 28 december, ingått ett bindande avtal om förvärv av samtliga aktier i det danska bolaget 6X International ApS, och dess tyska dotterbolag 6X International GmbH (”6X”), en ledande leverantör av lösningar och system inom Fibernät och Nätverksinfrastruktur. Köpeskillingen uppgår till ca 55 MDKK på kassa och skuldfri basis varav 20 MDKK erläggs med nyemitterade aktier i Alcadon Group AB.

  • 6X redovisade för det brutna räkenskapsåret 2019-07/2020-06 en omsättning på 126 MDKK samt ett EBITDA om 13,4 MDKK.

  • Köpeskillingen för aktierna fördelar sig på 37 MDKK kontant plus en apportemission av aktier i Alcadon, utifrån nyttjande av bemyndigande från bolagsstämman den 24 april 2020, motsvarande 20 MDKK baserat på Alcadons marknadsvärde 17 december 2020 till 5 januari 2021. Därtill utgår en tilläggsköpeskilling om maximalt 18 MDKK kontant beroende på resultatförbättring i 6X kommande 36 månader samt en kontant kundspecifik, resultatbaserad tilläggsköpeskilling som vid förvärvstillfället bedöms uppgå till 5,5 MDKK kommande 36 månader.

  • Köpeskillingen motsvarar en EV/EBITDA på cirka 4,1 baserat på senaste reviderade bokslut per 30 juni 2020.

  • Förvärvet ökar Alcadons Cash Earnings per Share (Cash EPS) med cirka 0,75 SEK, baserat på antalet aktier efter genomförd apportemission räknat på senaste reviderade bokslut per 30 juni 2020 och före synergier. Koncernens nettoskuld ökar med cirka 50 MSEK efter förvärvet och soliditeten ökar till ca 53%.

  • 6X konsolideras i Alcadon Group från och med Tillträdesdagen, vilket planeras till den 7 januari 2021.

  • Tidigare ägare och VD för 6X, Susanne Stengade, tar i samband med förvärvet plats i Alcadon Groups koncernledning där hon efterträder Paul Svensson, CIO, som efter 26 år i bolaget övergår i en rådgivarroll på koncernnivå. Susanne Stengade blir ansvarig för Alcadon Groups verksamhet i Danmark och Tyskland,

6X etablerades 2003 och är idag en av de ledande nischleverantörerna i Danmark med verksamhet bland annat inom Fibernät och Datacenter och har upplevt en stark och lönsam tillväxt senaste åren. Bolaget bedriver verksamhet i Danmark och Tyskland där man varit etablerade sedan 2019 med grundandet av 6X International GmbH. Verksamheten i Tyskland uppvisade en omsättning om ca 15 MDKK under sina första 5 månader fram till 30 juni 2020. 6X samarbetar sedan många år med ledande internationella tillverkare och bedriver egen montering och konfigurering med kundanpassade lösningar mot bland annat energi- och telekombolag, industri, datacenter, nätägare, och grossister. Bolagets sortiment, kundanpassade erbjudanden och starka leverantörsrelationer bedöms komplettera Alcadon mycket väl.

Sonny Mirborn, VD för Alcadon Group AB:

Jag är mycket glad över att välkomna 6X till Alcadon. Alcadon och 6X har haft kontakt och samarbete under en lång tid, känner varandra väl och står nu redo att tillsammans expandera i och utanför Norden. Förvärvet av 6X ger Alcadon en stark position i Danmark och ett bra fotfäste i Tyskland där vår möjlighet att bistå nordiska kunder och kunder med närvaro i Tyskland förbättras betydligt. Vi ser framför oss ett omfattande kompetensutbyte inom datacenter och fibernät där bland annat Alcadons egenutvecklade nätverkssortiment riktat mot kommersiella fastigheter och bostäder över tid kan lanseras i Danmark och Tyskland.

Inträdet i Tyskland och Danmark stärker Alcadon-koncernens position, kunderbjudande och tillväxtmöjligheter betydligt med en gemensam kompetensbas inom nätverksinfrastruktur och kompletterande sortiment.

Vi välkomnar även Susanne Stengade till vår koncernledning där hon kommer att bidra med sin gedigna branscherfarenhet och fokus på affärsutveckling.”

Susanne Stengade, VD och ägare 6X:

”Det er med stor entusiasme og glæde at 6X i Danmark og Tyskland bliver en del af Alcadon. Som en del af Alcadon Gruppen har vi endnu bedre forudsætninger for at nå vores ambitiøse vækstmål i Danmark, Tyskland og andre udvalgte markeder, vi kan fremover trække på en bredere portefølje af produkter og kompetencer fra vores nye kolleger i Sverige og Norge. I forbindelse med at 6X indgår i Alcadon Gruppen er vi blevet en betydelig aktør i Skandinavien og Tyskland.”

Rådgivare till Alcadon i samband med förvärvet är Grant Thornton, Kanter Advokatbyrå och Moalem Weitemeyer.

Stockholm den 28 december 2020

Denna information är sådan som Alcadon Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-12-28 15:00 CET.

För ytterligare information kontakta:

Alcadon Group AB

Sonny Mirborn, VD

Mobil: +46 70 639 50 92

E-post: smi@alca.se

www.alcadongroup.se

Certified Adviser: Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

Telefonnummer: +46 11 323 07 32

E-post: ca@skmg.se

Om Alcadon Group AB

Alcadon bedriver verksamhet i Sverige och Norge. Alcadon AB har sedan starten 1988 etablerat sig som en ledande leverantör av produkter inom data- och telekommunikation i Skandinavien. Alcadon AB finns idag representerade med kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg och Örebro samt dotterbolaget Alcadon AS i Oslo, Sandefjord, Hamar, Bergen samt Mosjoen i Norge. Bolaget har även försäljningsrepresentanter i Danmark och Finland. 

Alcadon Group AB (publ), 559009-2382, Segelbåtsvägen 7, 112 64 Stockholm, Sweden

Tel: 08-657 36 00  E-post: info@alca.se     webb: www.alcadongroup.se

 Alcadon Group har beslutat om en riktad apportemission om 981.780 aktier som en del av betalningen för förvärvet av danska 6X International ApS och dess tyska dotterbolag 6X International GmbH
 Delårsrapport 1 januari – 30 september 2020