Delårsrapport januari – juni 2017

Historiskt bästa kvartal samt nytt förvärv

Andra kvartalet 2017

  • Nettoomsättningen ökar med 89 procent till 135,7 (71,6) MSEK, varav organisk tillväxt 18 procent
  • Rörelseresultatet efter avskrivningar ökar med 81 procent till 17,0 (9,4) MSEK 
  • Periodens resultat ökar med 59 procent till 11,5 (7,2) MSEK  
  • Resultat per aktie 0,70 (0,46*) SEK
  • Soliditeten förbättras från 30,1 procent till 31,1 procent

Första halvåret 2017

  • Nettoomsättningen ökar med 86 procent till 263,8 (141,9) MSEK, varav organisk tillväxt 22 procent
  • Rörelseresultatet efter avskrivningar ökar med 69 procent till 31,1 (18,4) MSEK 
  • Periodens resultat ökar med 59 procent till 20,7 (13,1) MSEK
  • Resultat per aktie 1,27 (0,85*) SEK
  • Soliditeten förbättras från 26,0 procent till 31,1 procent

Stockholm den 17 augusti 2017

För ytterligare information kontakta:

Alcadon Group AB

Pierre Fors, VD 

Mobil: 070 717 77 91

E-post: pfh@alca.se 

www.alcadongroup.se 

Denna information är sådan information som Alcadon Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2017 kl. 08:00.