Delårsrapport januari – mars 2019

Tydliga tecken på ökad aktivitet men fortsatt dämpad försäljning inom FTTH

Första kvartalet 2019

  •  Nettoomsättningen minskar med 13 procent till 130,3 (149,6) MSEK
  •  Rörelseresultatet efter avskrivningar minskar med 50 procent till 9,2 (18,6) MSEK
  •  Periodens resultat minskar med 53 procent till 6,0 (12,9) MSEK
  •  Resultat per aktie 0,36 (0,79) SEK
  •  Soliditeten minskar från 43,2 procent till 41,4 procent

Väsentliga händelser under perioden

  •  Mats Nyberg, vice VD i den svenska verksamheten Alcadon AB, lämnade bolaget 21 februari 2019. Tjänsten kommer inte ersättas
  •  Styrelsen har utsett Sonny Mirborn till ny verkställande direktör i Alcadon Group AB den 26 mars 2019, tillträde sker senast under hösten 2019. 

Inga väsentliga händelser har skett efter periodens utgång

Stockholm den 24 april 2019

För ytterligare information kontakta:

Alcadon Group AB

Pierre Fors, VD 

Mobil: 070 717 77 91

E-post: pfh@alca.se 

www.alcadongroup.se 

Denna information är sådan information som Alcadon Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2019 kl. 08:00.

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB

Telefonnummer: +46 8-463 83 00

E-post: certifiedadviser@penser.se