Alcadon Group AB (publ) publicerar årsredovisning för 2021

Nu finns Alcadon Group AB (publ) Årsredovisning 2021 tillgänglig på bolagets hemsida

https://alcadongroup.se/investerare/finansiella-rapporter/

Stockholm den 23 mars 2022
 

Styrelsen Alcadon Group AB