Alcadons satsning mot svenska stadsnät fortsätter

Alcadon har den senaste månaden vunnit 3 större upphandlingar för utbyggnad av stadsnät runt om i landet. Avtalen sträcker sig mellan 3-4 år med en förväntad intäkt på ca 10 MSEK årligen.

”Det är tillfredsställande att se att vårt fortsatta fokus och vår dedikerade satsning fortsätter ge frukt. Vi har ett av marknadens bredaste utbud, en unik spetskompetens och över 30 års erfarenhet och vi är särskilt stolta över att få vara en bidragande faktor i utbyggnaden av våra stadsnät. De är oerhört viktiga för den fortsatta digitaliseringen av vårt samhälle och för att uppnå PTS mål om ett helt ”uppkopplat” Sverige 2025.”

Magnus Larsson, försäljningschef Alcadon

För ytterligare information kontakta:

Alcadon Group AB

Sonny Mirborn, VD

Mobil: +46 70 639 50 92

E-post: smi@alca.se

www.alcadongroup.se

Certified Adviser: Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (SKMG)

Telefonnummer: +46 11 323 07 32

E-post: ca@skmg.se

Om Alcadon Group AB

Alcadon bedriver verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Tyskland. Alcadon har sedan starten 1988 etablerat sig som en ledande leverantör av produkter inom data- och telekommunikation i Skandinavien. Alcadon AB finns idag representerade med kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg och Örebro samt dotterbolaget Alcadon AS i Oslo, Sandefjord, Hamar, Bergen samt Mosjoen i Norge. Vidare finns Alcadon representerat genom sitt danska dotterbolag 6X International i Danmark och Alcadon GmbH i Tyskland. Bolaget har även försäljningsrepresentanter i Finland. 

Alcadon Group AB (publ), 559009-2382, Segelbåtsvägen 7, 112 64 Stockholm, Sweden

Tel: 08-657 36 00  E-post: info@alca.se     webb: www.alcadongroup.se

 Alcadon beslutar om refinansiering av befintliga lån, utökad checkkredit och förvärvskredit för att säkerställa den framtida tillväxtresan
 Alcadon ingår avtal om leverans av fiberoptiska tillbehör till Norlys med uppskattat försäljningsvärde om cirka 50-60 MDKK under 2021 och början av 2022