Alcadon Group har fullföljt förvärvet av DataConnect

Som tidigare offentliggjorts den 1 november 2016 har parterna undertecknat ett bindande överlåtelseavtal, tillträdesdagen angavs till januari 2017.

Alcadon har idag måndagen den 16 januari fullföljt förvärvet av DataConnect i Norden AB.

Förvärvet ökar Alcadons vinst per aktie med cirka 50 öre (räknat på de senaste 12 månaderna) och koncernens soliditet påverkas marginellt positivt av förvärvet. Emissionen av 1 000 000 aktier kommer att öka totalt antal aktier till 16 352 451.

För ytterligare information kontakta:

Alcadon Group AB

Pierre Fors, VD

Mobil: 070 717 77 91

E-post: pfh@alca.se

www.alcadonstaging.keplerhosting.cloud

Denna information är sådan information som Alcadon Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 januari 2017 kl 12:05 CET. 

 Alcadon Group ABs Teckningsoptionsprogram 2017/2020 har fulltecknats
 Alcadon tecknar avtal avseende leverans av fibermaterial