Alcadon AB tillsätter vice VD

Affärsutvecklingschef Mats Nyberg tillträder som vice VD på Alcadon AB.

Det blir kul att få jobba ännu närmare Mats som är en av grundarna av DataConnect som vi förvärvade förra året. Mats roll i bolaget blir nu ännu mer operativ och med detta förstärker vi ytterligare vår organisation och marknadsnärvaro.

Säger Alcadons VD, Pierre Fors

För ytterligare information kontakta

Alcadon Group AB

Pierre Fors, VD 

Mobil: 070 717 77 91

E-post: pfh@alca.se 

www.alcadongroup.se 

Denna information är sådan information som Alcadon Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23/2 2018 kl. 08:00.