Ledande befattningshavare och övriga anställda tecknar sig för teckningsoptioner

Utifrån årsstämmans beslut om emission av teckningsoptioner (”TO”) 2024/2027, inom ramen för ett incitamentsprogram till anställda i Bolagets koncern, har idag 13 anställda fulltecknat sig för teckningsoptioner utifrån styrelsens tilldelningsbeslut. Ledande befattningshavare har tecknat 30.000 optioner och övriga anställda har tecknat 44.000 optioner.

Av stämman beslutat Slutlig tilldelning och teckning
Kategori Högst antal TO per kategori (exkl. övertilldelning) Högst antal TO per Deltagare (exkl. övertilldelning) Kategori Tilldelade och tecknade TO
Verkställande direktör 15.700 TO Verkställande direktör Ingen tilldelning
Ledande befattningshavare (3 personer) 21.100 TO Ingen deltagare i kategorin får erbjudas mer än 20.000 TO Ledande befattningshavare (2 personer) 30.000 TO
Övriga anställda (ca 12 personer) 37.200 TO Ingen deltagare i kategorin får erbjudas mer än 12.000 TO Övriga anställda (11 personer) 44.000 TO
TOTALT 74.000 TO 74.000 TO

För fullständiga villkor hänvisas till protokoll från årsstämman på bolagets hemsida.