SEB publicerar uppdaterad analys av Alcadon Group inför Q2 rapport

Hela analysen bifogas i detta pressmeddelande och kan även laddas ner på, https://research.sebgroup.com/corporate/reports/103325

Alcadon Group AB (publ) 

Stockholm den 11 augusti 2020

För ytterligare information kontakta:

Alcadon Group AB

Sonny Mirborn, VD

Mobil: +46 70 639 50 92

E-post: smi@alca.se

www.alcadonstaging.keplerhosting.cloud

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB

Telefonnummer: +46 8-463 83 00

E-post: certifiedadviser@penser.se

 Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2020
 SEB inleder bevakning av Alcadon Group