VD har ordet, Q3 – 2017

•       27% organisk tillväxt i kvartalet

•       Rörelseresultat efter avskrivningar ökar till 16,9 (7,9) MSEK

•       Integrationen av Svagströmsmaterial är i sin slutfas

Alcadon levererar återigen ett starkt kvartal.  Försäljning av våra varumärken, ECS (European Cabling Systems) utgör 19 procent av omsättningen och det nya varumärket DC-line som är riktat till bostadsnäts-projekten utgör 6 procent av omsättningen. Våra varumärken utgör därmed tillsammans 25 procent av omsättningen, fortsatt helt i linje med våra förväntningar.

Värt att notera är att vi har en jämn försäljningsökning på alla våra affärsområden det vill säga inte bara fiber på bredbandsmarknaden (FTTH) som dock bör vara stark för alla oss i branschen nu, utan även fastighetsnät, bostadsprojekt och vi ser även för oss en ökad andel av nya datahalls projekt.

Integrationen med senaste förvärvet Svagströmsmaterial går bra och är i slutfas enligt plan, ett starkt och erfaret team som nu kan erbjuda en ännu större portfölj till sina kunder samt komplettera Alcadon geografiskt med sin närvaro i Mellansverige. Integrering av verksamheterna har kommit en bra bit på väg och beräknas vara slutförd under det fjärde kvartalet 2017. Genom förvärvet förstärker vi ytterligare Alcadons position på fiber- och bredbandmarknaden samt inom området bostadsnät för nybyggnationer vilket inkluderar båda våra varumärken ECS och DC-Line. Koncernens lönsamhet är fortsatt god och vi utvärderar löpande nya förvärv.

Omsättning och resultat
Vänligen se våra finansiella rapporter.

Vår verksamhet
Alcadon har sedan starten 1988 etablerat sig som en ledande svensk leverantör av produkter för data- och telekommunikation i Norden. Alcadon är etablerat med kontor och egna lager i Stockholm, Malmö, Göteborg, Örebro och Oslo för att kunna erbjuda kunderna snabba leveranser och hög tillgänglighet. Alcadons personal är ett mycket kompetent och erfaret team om 60 personer som arbetat många år i koncernen och som har djupgående kunskap om såväl produkterna som de tekniska lösningar vi erbjuder marknaden tillsammans med våra kunder. Vi är en effektiv och snabbfotad organisation med korta beslutsvägar.

Alcadons affärskoncept bygger på en omfattande kompetens och erfarenhet från nätverkslösningar och anpassningsförmåga till den tekniska utvecklingen inom området. Med fokus på kvalitet och service erbjuder Alcadon väl fungerande helhetslösningar för nätverksinfrastruktur till vår kundbas av nätverksinstallatörer, systemintegratörer, nätägare och bostadsnät för nybyggnationer. Alcadon erbjuder ett brett sortiment av högkvalitativa produkter och komponenter från ledande varumärken inklusive de egna varumärkena ECS och DC-line.

Produktportföljen omfattar drygt 5 000 produkter och är uppdelad i tre huvudområden: passiva produkter, fiber och kopparkabel för installation av infrastruktur och datanät med alla dess tillbehör och aktiva produkter inklusive teknisk support, utbildning samt produkter för bostadsnätsprojekt. ECS lanserades 1995 som ett strukturerat kabelsystem för passiv infrastruktur och utgör idag ett väsentligt produktområde i Alcadons erbjudande. DC-line är Alcadons nya varumärke riktat till projekt inom bostäder.

Med en majoritet av alla medarbetare som delaktiga ägare av aktier och/eller teckningsoptioner i bolaget är det extra inspirerande och roligt att leda Alcadon Group.

Försäljning och marknad
Verksamheten har fortsatt påverkats gynnsamt av en positiv konjunktur som inneburit en god försäljningsutveckling och ett bra resultat. Vi ser en jämn och stabil ökning över alla våra affärsområden. Parallellt fortsätter vi förberedande organisatoriskt arbete inför kommande verksamhetsår, delvis kopplat till förberedelser för fler förvärv.

Vi fortsätter att stärka bolagets marknadsposition, infrastruktur för nätverk och system för data- och telekommunikation.

Sverige och delar av den övriga nordiska marknaden befinner sig i en expansiv fiber-/bredbandsutbyggnad som vi bedömer kommer fortsätta i flera år framåt. Vi ser även olika datahallsprojekt, och inte allra minst inom några år 5G-utbyggnaden som troligtvis kommer ge marknaden en ny rejäl skjuts. Min uppfattning är att marknaden för Alcadon ser fortsatt positiv ut.

Hållbarhet och CSR
Hållbarhet och CSR (Corporate Social Responsibility) är grundläggande för Alcadon, dels på grund av efterfrågan från kunder, anställda och andra intressenter, dels för att hållbarhetsfrågor och CSR skapar nya affärsmöjligheter.

Finansiella mål
Vi har som mål att öka vinsten per aktie med cirka 10% per år under en konjunkturcykel.

 

Pierre Fors

Verkställande direktör

Alcadon Group AB