Obligationsinformation Alcadon Group AB

Namn: ALC 001
Lån: RB 1 190603
ISIN-kod: SE00 0837 5232
Rank: Senior icke-säkerställd
Volym: 140 MSEK (ramverk om 200 MSEK)
Denomination: SEK 1 000 000
Löptid: 3 år, förfaller 3 juni 2019
Kupong: Stibor +5,5 procentenheter (Stibor kan ej underskrida 0)
Kvartalsvis utbetalning: (15 februari, 15 maj, 15 augusti och 15 november)
Listning: Nasdaq OMX Stockholm
Emissioninstitut: Arctic Securities
Agent: Intertrust

Obligationslånet har en löptid om tre år med en kupongränta om 3m Stibor +550bps (stibor kan ej underskrida 0) och kommer att noteras den 3 augusti 2016. Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

Prospektet hålls tillgängligt via Finansinspektionens (www.fi.se), Alcadon Groups (www.alcadongroup.se) och DistITs (www.distit.se) webbplatser samt på begäran i pappersformat på Alcadon Group AB kontor på Stora Essingen i Stockholm samt på DistITs huvudkontor i Tullinge, Stockholm.

Prospektet kan laddas ner genom länken nedan:

Prospekt inför notering 3 augusti 2016

Informationen är sådan som Alcadon Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 augusti 2016.