Alcadon har utsetts som rekommenderad distributörspartner till Wesco Distribution för den nordiska marknaden.

Alcadon har utsetts som rekommenderad distributörspartner till Wesco Distribution för den nordiska marknaden.

Alcadon AB har ingått avtal med WESCO Distribution International Ltd. och blir rekommenderad distributörspartner i Norden. WESCO är ett internationellt ledande Fortune 500 företag inom industri och kommunikation, underhåll, reparation och operations (MRO) och OEM-produkter samt byggmaterial och avancerade supply chain management och logistiktjänster.

Alcadon kommer att, inom området dataprodukter, fungera som representant för WESCO till internationella företag med målsättningen att expandera sina verksamheter i de nordiska länderna.

Vi är stolta över att få detta förtroende och hoppas kunna vara med i framtida datahallsbyggnationer och andra projekt tillsammans med WESCO och deras internationella kunder.

För ytterligare information kontakta

Alcadon Group AB

Pierre Fors, CEO 

Mobil: 070 717 77 91

E-post: pfh@alca.se 

www.alcadongroup.se 

Denna information är sådan information som Alcadon Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6/11 2017 kl. 08:00.

 Alcadon AB tillsätter vice VD
 Institutioner köper aktier i Alcadon Group